Τους καλοκαιρινούς μήνες ο Ν.Ο.Κ.Α. οργανώνει μαθήματα κολύμβησης, με σκοπό την εξοικείωση των μικρών παιδιών με τη θάλασσα.

Δίνεται έμφαση στη σωστή εκμάθηση κολύμβησης καθώς και στην εκπαίδευση σε ειδικές τεχνικές, ενώ παράλληλα τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν παίζοντας!


Τα μαθήματα γίνονται από απόφοιτο ΤΕΦΑΑ, με ειδικότητα στην κολύμβηση.