Κολύμβηση

  • 23.03.2015 Τους καλοκαιρινούς μήνες ο Ν.Ο.Κ.Α. οργανώνει μαθήματα κολύμβησης, με σκοπό την εξοικείωση των μικρών παιδιών με τη θάλασσα.