ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ν.Ο.Κ.Α.

Αγαπητά Μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί την 17η Αυγούστου 2016 ώρα 9.00 π.μ., σε περίπτωση μη απαρτίας θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Ομίλου στον Όρμο Κορθίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται ως κάτωθι:
1) Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2) Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
3) Υποβολή Οικονομικού απολογισμού και έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής
4) Προϋπολογισμός για το έτος 2016-2017
5) Έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή του απερχομένου Δ.Σ.
6) Προτάσεις για το μέλλον και υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.
7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

             Το Διοικητικό Συμβούλιο